Typsida – Karl XIV Johan – 1/2 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1831-1833, 1836 och 1838     17,0 g     ca 31,5 mm     75,0% silver

Randskrift: 75/100 DELAR FINSILFVER

Upplaga totalt: ca 600000 ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB)      1831-1836

               Alexander Grandinson (mm AG)      1838

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Mm CB

     Typ 1:1.     1831     (269875 ex)      sm 73

     Typ 1:2.     1832     (142148 ex)      sm 74             

     Typ 1:3.     1833     (165732 ex)      sm 75              

     Typ 1:4.     1836     (2482 ex)      sm 76

Mm AG

     Typ 1:5.     1838     (enstaka ex)      sm 77      RRRR

Samtliga mynt 1832-1838 är präglade med ompunsade stampar från 1831 års matris. De årliga upplagorna är redovisade inom parentes. Det skall dock ha präglats ca 25000 ex även 1834, men eftersom inga mynt med det årtalet är kända så använde man förmodligen 1833 års stampar

(Foto MISAB 13)