Typsida – Karl XIV Johan – 1/8 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1830-1837     4,25 g     ca 22,1 mm     75,0% silver

Flera olika randskydd enligt förteckningen nedan

Upplaga totalt: ca 5,8 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB)     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 1:1a.     1830     stjärnor och blad      sm 84a

     Typ 1:1b.     1830     diagonal incuse räffling      sm–

     Typ 1:1c.     1830     vertikal räffling på diagonal incuse räffling      sm–             

     Typ 1:1d.     1830     vertikal räffling      sm 84b              

     Typ 1:2.     1831     (1830-31 ca 1,8 miljoner ex)      sm 85

     Typ 1:3.     1832     (ca 2,8 miljoner ex)      sm 86      

     Typ 1:4.     1833     (ca 1,0 miljoner ex)      sm 87             

     Typ 1:5.     1834     (102640 ex)      sm 88              

     Typ 1:6.     1835     (102567 ex)      sm 89

     Typ 1:7.     1836     (9026 ex)      sm 90      

     Typ 1:8.     1837     (ingår i 9026 ex)      sm 91

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes. 1831-1832 respektive 1836-1837 är dock inte särredovisade i räkenskaperna

(Foto MISAB 16)