Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1/8 Riksdaler 1836

ex 1. 

kvalitet 0 “praktexemplar”

Hirsch lagerlista 28 (1961) –> B.Reuterskiölds samling (1961-1967) –> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) –> Per Österlund Myntauktion 1977 –> LG.Johanssons samling 

(Österlunds foto)

ex 2. 

kvalitet 0 “praktexemplar”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> C.W.Burmesters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1964) –> SNF 54 (maj 1964) –> Per Hellströms samling –> J.O.Björks samling

(Foto saknas)

ex 3. 

“very fine”

Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich (1990) –> Göran Wallner som ombud –> SOA:s samling –> M.Sandgrens samling

På Schmitz auktion ingick myntet i en lot och var inte avbildat. (Foto M.Sandgren)

ex 4.

kvalitet 1, “kantslag, rengjord”

MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 5. 

kvalitet 1/1?

Aurum 7 (2011) –>?

Även denna ingick i en lot men är avbildad. Svårt att avgöra hur många av dessa mynt som göms i loter och därför inte blir hittade. (Foto Aurum 7)

ex 6. 

kvalitet 1/1?, “kantskador”

MISAB 17 (2016) –> Ottar Ertzeids samling (2016-2018) –> MISAB 26 (2018) –>Johan P:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 7. 

kvalitet 1?

J.Pedersens Mynthandel (2015) –>?

(Österlunds foto)

ex 8. 

kvalitet 1?

J.Holmbergs samling

(Holmbergs foto)

ex 9. 

kvalitet 1?

U.Petersons samling

(Peterssons foto)

Andra kända försäljningar:

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bonnier

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Bobergs lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 2

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1

ex. Appelgren 61 (1936) ingick i lot nr 296

ex. Ahlströms lagerlista 35 – 59 (1971-79) kvalitet 1+

ex. Ahlström 7 (1974) kvalitet 1/1+ kan vara samma som ex 3

ex. Ahlströms lagerlista 51 (1975) kvalitet 1?

ex. Bonde 6 (2010) ingick i större lot