Typsida – Karl XIV Johan – 1/2 Skilling (Typ 2)

Palmkvistar

Myntfakta:

Stockholm     1832-1833     8,5 g     24,0 mm     koppar

Slät rand

Upplaga totalt: ca 288000 ex

Myntmästare: Christopher Borg

Gravör: Ludvig Persson Lundgren     

     Typ 2:1.     1832          sm 131

     Typ 2:2.     1833          sm 132      alltid 1833/32  

(Foto MISAB 13)