Typsida – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler Specie (Typ 1)

Stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1831-42     34,0 g     ca 38,8 mm     75,0% silver

Randskrift: 75/100 DELAR FINSILFVER

Upplaga totalt: ca 2,6 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg (mm CB))      1831-1837

               Alexander Grandinson (mm AG)      1838-1842

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Mm CB

     Typ 1:1.     1831     (47303 ex)      sm 59

     Typ 1:2.     1832     (2100 ex)      sm 60         alltid 1832/31     

     Typ 1:3.     1833     (39040 ex)      sm 61         alltid 1833/31      

     Typ 1:4.     1834     (67837 ex)      sm 62     

     Typ 1:5.     1835     (330809 ex)       sm 63    

     Typ 1:6.     1836     (93227 ex)      sm 64

     Typ 1:7a.     1837     (176748 ex)      sm 65a      R     

     Typ 1:7b.     1837     g på halsavskärningen      sm 65b        S    

Mm AG

     Typ 1:8a.     1838     (833801 ex)      sm 66     

     Typ 1:8b.     1838     g på halsavskärningen      sm–      R

     Typ 1:9.     1839     (212020 ex)      sm 67

     Typ 1:10.     1840     (68452 ex)      sm 68         

     Typ 1:11.     1841     (549188 ex)      sm 69

     Typ 1:12.     1842     (ingår i 287877 ex)      sm 70

(Foto MISAB 16)