Typsida – Fredrik – 1 Daler sm (typ 1)

Avesta

Myntfakta:

Avesta     1720-1750     ca 0,8 kg     ca 12 x 13 cm     koppar

Gravörer:  Anders Wikman     1720-1730

             Johan Wikman     1730-1750

     Typ 1:1.     1720      sm 241

     Typ 1:2.     1721      sm 242

     Typ 1:3.     1722      sm 243

     Typ 1:4.     1723      sm 244

     Typ 1:5.     1724      sm 245

     Typ 1:6.     1725      sm 246

     Typ 1:7.     1726      sm 247

     Typ 1:8.     1727      sm 248

     Typ 1:9.     1728      sm 249

     Typ 1:10.     1729      sm 250

     Typ 1:11.     1730      sm 251

     Typ 1:12.     1731      sm 252

     Typ 1:13.     1732      sm 253

     Typ 1:14.     1733      sm 254

     Typ 1:15.     1734      sm 255

     Typ 1:16.     1735      sm 256

     Typ 1:17.     1736      sm 257

     Typ 1:18.     1737      sm 258

     Typ 1:19.     1738      sm 259

     Typ 1:20.     1739      sm 260

     Typ 1:21.     1740      sm 261

     Typ 1:22.     1741      sm 262

     Typ 1:23.     1742      sm 263

     Typ 1:24.     1743      sm 264

     Typ 1:25.     1744      sm 265

     Typ 1:26.     1745      sm 266

     Typ 1:27.     1746      sm 267

     Typ 1:28.     1747      sm 268

     Typ 1:29.     1748      sm 269

     Typ 1:30.     1749      sm 270

     Typ 1:31.     1750      sm 271

Upplagorna finns endast redovisade med det totala värdet av 4, 2, 1 och ½ Daler sm per år.

(Foto Gabriel Hildebrand)