Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1741

Tingström kände till 11 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström/Höiland 2 (2006) –>?

(Höilands foto)

ex 2.

kvalitet 1, “smärre korrosion och obetydliga kantslag”

MISAB webb 2 (2016) –>?

MISABs foto)

ex 3.

kvalitet 1, “2 oregelbundna hörn, fläckvis korrosion”

Aurum 1 (2005) –>?

(Foto Aurum 1)

ex 4.

kvalitet 1/1?, “korroderad, stämplarna med beläggningar”

MISAB 6 (2012) –>?–> Myntkompaniet 3 (2013) –>?

(Foto Myntkompaniet 3)

ex 5.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1148) –>?

Höilands foto)

ex 6.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1149) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:331 (1990)

ex. Nicobar –> Ponterio 39:332 (1990)