Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1730

Tingström kände till 11 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “obetydliga hack och rispor”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “korrosion”

MISAB 3 (2010) –> Cocitos samling

(Foto MISAB 3)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “repor, gniden, korrosion”

MISAB webb 1 (2016) –>?

(MISABs foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “kraftigt anfrätt”

Nicobar –>?–> MISAB 6 (2012) –>?–> Myntkompaniet 3 (2013) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 5.

Nicobar –>?–> Daniel Frank Sedwick auktion 20 (2016) –>?

(foto Sedwick 20)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 01

ex. Nicobar –> Ponterio 39:312 (1990) “very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:313 (1990) “very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:314 (1990) “fine, moderate to heavy corrosion”

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1+

ex. Ahlström 50 (1994) kvalitet 1+

ex. Ahlström 56 (1997) kvalitet 1

ex. Aurum 2 (2006) kvalitet 1/1+, “inristning på åtsidan”