Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1721

Tingström kände till 9 ex i privat ägo.

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 25 (1982) kvalitet 1+

ex. Ahlström 31 (1985) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1+, “rengjord”

ex. Ahlström 44 (1991) kvalitet 1+

ex. Ahlström 63 (2001) kvalitet 1/1+