Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1721

Tingström kände till 9 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1/1+

MISAB webb 37 (2021) –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 25 (1982) kvalitet 1+

ex. Ahlström 31 (1985) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1+, “rengjord”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:292 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:293 (1990) “very fine, light to moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:294 (1990) “very fine, one corner heavy corrosion”

ex. Ahlström 44 (1991) kvalitet 1+

ex. Ahlström 63 (2001) kvalitet 1/1+