Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1720

Tingström kände till 3 ex i privat ägo.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+