Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1740

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 1)

ex 2.

kvalitet 1+

Höiland 88 (2004) –>?

(Foto Höiland 88)

ex 3.

LLoyd Brothers mars 2020 –>?–> Hallands Auktionsverk oktober 2020 –>?

ex 4.

Dalarnas Auktionsbyrå februari 2019 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1/1+, “putsad”

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1/1?

ex. Ahlström 41 (1990) kvalitet 1/1+