Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1738

Tingström kände till endast 1 ex i privat ägo. I hans inventering ingick dock inte nedanstående ex eftersom det upptäcktes efter att han skrivit sina böcker.

ex 1.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1100) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 7 (1974) kvalitet 1+

ex. Ahlström 52 (1995) kvalitet 1/1+, “korroderad”