Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1734

Tingström kände till 11 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01, “obetydliga plantssläpp och svagprägling”

MISAB 33 (2019) –> Ouchterlonys samling

(Foto MISAB 33)

ex 2.

kvalitet 1, “lätt rengjord”

MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 3.

Släkten Nydqvists samling –>?–> Dalarnas Auktionsbyrå december 2020 –>?

ex 4.

Auktionsverket Engelholm september 2022 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 22 (1980) kvalitet 1

ex. Nicobar –> Ponterio 39:319 (1990) “very fine, light to moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:320 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:321 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:322 (1990) “fine ‘ very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –>?–> Mynthuset (1990) kvalitet 1/1+