Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1736

Tingström kände till 14 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01, “obetydliga plantsfel”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “lätt korrosion”

MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 3.

kvalitet 1/1+

(MISABs foto)

ex 4.

ingick i lot

Sonntag 41 (2024) –>?

(Foto Sonntag 41)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “korroderad, tunn patina, troligen sjöfynd, bra stämplar”

Aurum 4 (2008) –>?

(Foto Aurum 4)

ex 6.

“korroderad”

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1142) –>?

(Höilands foto)

ex 7.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1143) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:324 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1/1+

ex. Heritage Long Beach Signature Sale 3049 (2016)

ex. Nicobar –> Heritage Long Beach Signature Sale 3049 (2016) “very fine, 135 x 113 mm”