Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1750

Tingström kände till 3 ex i privat ägo.