Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm

Typ 1A-1B      utan år (1523-1524)      

1A = GVSTOF REIX

1B = GOSTA ERISON REX

(Foto av typ 1B från SM-boken)

Typ 2      “1522” (egentligen 1527)   

G i sköld)(krona

(Foto Bonde 1)

Typ 3      1528

Vase i spetsig sköld)(krona

(Foto MISAB 35)

Typ 4      “1528” (egentligen 1532-1533)

Vase i sköld)(krona i sköld

(Foto MISAB 13)

Typ 5      1528

Vase i sköld på korsarmar)(krona

(Foto från SM-boken)

Typ 6      1528

Stort G i sköld på korsarmar)(krona

(Foto från SM-boken)

Typ 7      1528

Krönt G)(krona

(Foto från SM-boken)

Typ 8      1528

Krona)(krönt G

(Foto från SM-boken))

Typ 9      1529

Vase i rund sköld)(krona

(Foto från SM-boken)

Typ 10      1529 och 1531

Stort S)(krona

(Foto MISAB 20)

Typ 11      1529-1532

Krona)(stort S

(Foto MISAB 10)

Hybrid 1      1529

2 frånsidor

(Foto Bonde 5)

Hybrid 2      utan år (1529)

2 frånsidor

(Foto från SM-boken)

Hybrid 3      “1528” (egentligen 1532-1533)

2 frånsidor, mm lilja

(Foto från SM-boken)

Hybrid 4      utan år (1532-1533)

2 åtsidor, mm lilja

(Foto från sm-boken)