Raritetssidan – Karl (IX), Riksföreståndare

Dalervalörer

4 Daler1600sm 1endast off.saml?
3 Daler1599sm 21 känt ex
3 Daler1600sm 3endast off.saml?
2 Daler 1598sm 4unik på KMK
2 Daler1600sm 51 känt ex
1 Daler1598sm 68 kända ex
1 Daler1599sm 7fler än 15 kända ex
1 Daler1600sm 82 kända ex
1 Daler1601sm 97 kända ex
1 Daler1603sm 10vanlig
1/2 Daler1600sm 114 kända ex
1/2 Daler1601sm 12endast off.saml?
1/2 Daler1603sm 13endast off.saml?
1 Ort (1/4 Daler)1599sm 147 kända ex
1 Ort (1/4 Daler)1600sm 158 kända ex
1 Ort (1/4 Daler)1603sm 161 känt ex

Öresvalörer

4 Öre1602sm 18afler än 15 ex
4 Öre1602utan strålarsm 18bendast off.saml?
4 Öre1603sm 196 kända ex
2 Öre1602sm 20fler än 15 ex
1 Öre1599sm 218 kända ex
1 Öre1600sm 22fler än 15 ex
1 Öre1601sm 2311 kända ex
1 Öre1602sm 24a4 kända ex
1 Öre1602utan strålarsm 24b2 kända ex
1 Öre1603sm 25fler än 15 ex
1/2 Öre1599sm 26vanlig
1/2 Öre1599Sigismunds frånsidasm 271 känt ex
1/2 Öre1600sm 28fler än 15 ex
1/2 Öre1601sm 29fler än 15 ex
1/2 Öre1602sm 30fler än 15 ex
1 Fyrk1601stora kronorsm 31avanlig
1 Fyrk1601små kronorsm 31bfler än 15 ex