Raritetssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 2 Daler 1600

ex 1.

kvalitet 1/1+, “kantspricka, rengjord”

Sven Svenssons samling (ss1640) –> SNF 138 (1998) –> Sten Törngrens samling (1998-2000) –> Spink 143 (2000) –> PG Carlssons samling –>?

(Foto SNF 138)