Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – stampar avsedda för 1 Daler typ 1

Även 2 och 3 Daler präglades med samma stampar

Myntfakta:

Stockholm     1598-1599     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Årviktupplaga
3 Daler159987,75 g42 exsm 2RRRR
2 Daler159858,5 gokäntsm 4unik på KMK
1 Daler159829,25 gingår i 691 exsm 6RR
1 Daler159929,25 g2050 exsm 7S
(Foto MISAB 7)