Raritetssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 1 Ort (1/4 Daler) – 1600

ex 1.

kvalitet 1+

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgren 15 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> Ahlströms lagerlista 57 (1978) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 2.

kvalitet 1+

Lars Emil Bruuns samling –> Hess auktion i Frankfurt 1914 –> Israel Berghmans samling (1914-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?–> Lars-Erik Bomans samling –> MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 3.

kvalitet 1+

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –>?–> Hirsch 33 (1986) –>?–> Myntgalleriet (juni 1995) –> Nils J. Lindbergs samling (1995-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Anders Kihlbergs samling (2016-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto MISAB 19)

ex 4.

kvalitet 1+

Ludwig Grabow Münzhandlung, Rostock (1935) –> Hjalmar Wennerths samling (1935-1967) –> Hirsch lagerlista 51 (1967) –> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) –> Österlunds auktion i mars 1977 –> Karl-Erik Schmitz samling (1877-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –> Leif Jansson, Mynthuset –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “åverkan på båda sidor”

Sven Svenssons samling (ss1652) –> Hirsch 2 (1970) –> Hirsch Mynthandel –> Sten Törngrens samling (1970-2000) –> Spink 143 (2000) –> Hans Menzinskys samling (2000-2005) –> JOB:s samling

(Foto Spink 143)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “igenfyllt hål, skickligt reparerat”

Appelgrens lagerlista 3 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-1910) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Andreas Kaiser, Künker –>?–> Künker 297 (2017) –>?

(Foto Künker 297)

ex 7.

kvalitet 1, “jordfynd, korroderad och repad”

Wallin & Bakos auktion 29:e april 1985 –>?–> Svensk Mynthandel (2022) –>?

(Svensk Mynthandels foto)

ex 8.

Erimitagets dubbletter –> Hess auktion maj 1911 –>?

(Hess foto)

ex 9.

Manne Jakobssons samling (-1966) –> Per Hellströms samling (1966-1989) –> i sonen P.Å. Hellströms ägo

Bild saknas men myntet bör ligga kvar i Hellströms samling