Raritetssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 1 Öre 1602 utan strålar

ex 1.

kvalitet 1+, “ej störande korrosion”

Ahlström 56 (1997) –> H. Johanssons samling (1997-2014) –> MISAB 10 (2014) –> Gunnar J:s samling

(Foto MISAB 10)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)