Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 1/2 Ort (1/8 Daler)

Myntfakta:

Stockholm     1599     3,66 g     ca 29 mm     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Gamla sm 17

Nya sm 17

inga kända ex i privat ägo

(Foto ur sm-boken)