Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 1 Ort (1/4 Daler) – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1599     7,31 g     ca 32-33 mm     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Gamla sm 14

Nya sm 14

RR

(Foto MISAB 27)