Typsida – Karl (IX), Riksföreståndare – 1 Öre – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1599     2,74 g     ca 25 mm     25% silver

Upplaga: 18518 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Gamla sm 21

Nya sm 21

RR

(Foto Ahlström 18)