Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – 1 Ort (1/4 Daler) – typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1600 och 1603     7,31 g     ca 32-33 mm     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

                    Antony Grooth d.ä.      1602-1614

Gravör: Henrik isersnidare

Typ 2:11600sm 15RR
Typ 2:21603sm 16RRRR
(Foto MISAB 8)