Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare – stampar avsedda för 1 Daler typ 2

Även 2, 3 och 4 Daler präglades med samma stampar

Myntfakta:

Stockholm     1600     41-45 mm     87,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

4 Daler117 gsm 1endast off.saml?
3 Daler87,75 gsm 3endast off.saml?
2 Daler58,5 gsm 5RRRR
1 Daler29,25 gsm 8RRRR
(Foto MISAB 19)