Typsida – Karl (IX), Riksföreståndare – 1/2 Öre – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1599     1,62 g     ca 20-22 mm     20,3% silver

Upplaga: 159509 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Typ 11599sm 26vanlig
Hybrid1599Sigismunds frånsidasm 27RRRR
Den vanliga varianten 1599. (Foto MISAB 38)
En “hybrid” är ett mynt där de båda sidorna helt felaktigt kopplats ihop. I det här fallet är det Hertig Karls åtsida som kopplats ihop med Sigismunds frånsida. Man ser det på att det står MONETA NOVA på båda sidor. (Foto Ahlström 5)