Raritetssidan – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar

1 Öre Säter

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm.nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:1a1627valören i nedre
pilvinkel
DALARNA131vanlig164a
Typ 1:1b1627doDALRANA3 kända ex164b
Typ 2:11627valören i
pilarnas
sidovinklar
buktig sköld
132ganska
vanlig
165
Typ 2:2a1628donormala varianter
där inget saknas
133-
134
vanliga166
Typ 2:2b1628dofrånsidans
krona saknas
????166
Typ 2:2c1628doutan NOVA5 kända ex166
Typ 2:2d1628doutan M i årtalet134bfler än 15 ex166
Typ 2:3a1629donormala varianter
där inget saknas
135-
136
vanliga167
Typ 2:3b1629doutan NOVAganska
vanlig
167
Typ 2:3c1629doutan mm4 kända ex167
Typ 2:3d1629doett lejon saknas
i skölden
1 känt ex167
Typ 3:1a1629slät sköldmed mm
rosor på åtsidans fält
137fler än 15 ex168
Typ 3:1b1629doutan mm
rosor på åtsidans fält
8 kända ex168
Typ 3:1c1629doutan mm
utan rosor
????168
Typ 41629sveavapnet
och GAR
SÄTER på
frånsidan
(provmynt)
1732 kända ex169
Typ 51629doutan SÄTER
(provmynt)
174endast
off.saml?
170
Typ 3:2a1630slät sköldmed mm
utan rosor
138fler än 15 ex171
Typ 3:2b1630doutan mm
utan rosor
????171
Typ 3:3a1631domed mm
utan rosor
139fler än 15 ex172
Typ 3:3b1631doutan mm
utan rosor
????172
Typ 3:3c1631doutan mm
med rosor
????172

1/2 Öre Säter

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11627sköld med
voluter
1409 kända ex173
Typ 1:2a1628doutan rosor141fler än 15 ex174
Typ 1:2b1628domed rosor1412 kända exdo
Typ 2:1a1628sköld utan
voluter
med rosor
med NOVA
1426 kända ex175a
Typ 2:1b1628domed rosor
utan NOVA
1425 kända exdo
Typ 2:1c1628doårtalet
MDCXXVVII
1 känt ex175b
Typ 1:3a1629sköld med
voluter
med NOVA
i omskriften
1438 kända ex176a
Typ 1:3b1629doutan NOVA1431 känt ex176b
Typ 2:2a1629sköld utan
voluter
med NOVA144endast
off.saml?
177a
Typ 2:2b1629domed rosor
utan NOVA
144fler än 15 ex177b
Typ 2:2c1629doutan rosor
utan NOVA
144fler än 15 exdo
Typ 2:3a1630domed rosor145fler än 15 ex178
Typ 2:3b1630doutan rosor145fler än 15 exdo
Typ 2:4a1631domed rosor1462 kända ex179
Typ 2:4b1631dorutan rosor146fler än 15 exdo

1 Fyrk Säter

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 116281477 kända ex180

1 Öre Nyköping

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 2:1a1627vingar nedåt
årtalet i omskriften
MDCXXVII149a12 kända ex181a
Typ 2:1b1627doMDCXXV2149b5 kända ex181b
Typ 2:1c1627doMDCXX7149cfler än 15 ex181c
Typ 2:1d1627dobågar mellan
krona och sköld
2 kända ex181d
Typ 11627vingar nedåt
årtalet under gripen
1481 känt ex182
Typ 3:1a1627vingar uppåtMDCXXVII150afler än 15 ex183a
Typ 3:1b1627doMDCXXV7150bganska vanlig183b
Typ 3:2a1628doMDCXXVIII151
152a
vanlig184*
Typ 3:2b1628doDCXXVIII152b15 kända ex184d
Typ 3:2c1628domm vid kronan152c9 kända ex184g
Typ 3:3a1629doMDCXXVIIII153a9 kända ex185a
Typ 3:3b1629doMDCXXIX153bvanlig185b
*SM-boken tar med stavningsvarianten CVPERA (istf CVPREA) som sm 184c och f. Sonesgården nämner dock ett antal varianter ytterligare, exempelvis CVPEA (MISAB 29:193), vilket gör att man får välja om man ska ta med alla eller ingen. Här tar vi inte med stavningsvarianter.

1/2 Öre Nyköping

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11627slät sköld
med voluter
154ganska vanlig186
Typ 1:21628do15510 kända ex187
Typ 1:31629do156fler än 15 ex188
Typ 21629slät sköld
utan voluter
2 kända ex189
Typ 31629buktig sköld
(provmynt)
1751 känt ex190

1 Fyrk Nyköping

ÅrVariantGamla
sm-nr
VariantNya
sm-nr
Typ 1:11628årtalet under gripen15713 kända ex191
Typ 1:21629årtalet under gripen158ganska vanlig192
Typ 21629årtalet i frånsidans omskrift159vanlig193

1 Öre Arboga

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11627Sveakronor
på åtsidan
(provmynt)
diameter
35 mm
1601 känt ex194
Typ 2:1a1627Vapensköld
Örn med
täta vingar
diameter
44 mm
161aganska vanlig195a
Typ 2:1b1627dodiameter
41 mm
161bvanlig195b
195c
Typ 2:21628dodo162vanlig196
Typ 3:1a1628glesa vingaringa rosor163ganska vanlig197
Typ 3:1b1628dorosor
på åtsidan
2 kända ex

1/2 Öre Arboga

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 11627oval sköld
bandslingor på fältet
sm 164vanlig198
Typ 21627oval sköld
inga bandslingor
sm 1652 kända ex199
Typ 31628sköld med rak ovansidasm 1666 kända ex200

1 Fyrk Arboga

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 11627167mycket vanlig201

1 Kreutzer

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11632med mm168afler än 15 ex202a
Typ 1:2a1632utan mmbladkvistar
bredvid skölden
fler än 15 ex202b
202c
Typ 1:2b1632utan mmingen prydnad168bganska vanlig202c
Typ 1:31632dovalörettan i
övre pilvinkeln
168cfler än 15 ex202d