Raritetssidan – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar

1 Öre Säter

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm.nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11627valören i nedre
pilvinkel
DALARNA131vanlig164a
Typ 11627doDALRANA3 kända ex164b
Typ 21627valören i
pilarnas
sidovinklar
buktig sköld
132ganska
vanlig
165
Typ 21628donormala varianter
där inget saknas
133-
134
vanliga166
Typ 21628dofrånsidans
krona saknas
endast
off.saml?
166
Typ 21628doutan NOVA5 kända ex166
Typ 21628doutan M i årtalet134b15 kända ex166d
Typ 21629donormala varianter
där inget saknas
135-
136
vanliga167
Typ 21629doutan NOVAganska
vanlig
167
Typ 21629doutan mm4 kända ex167
Typ 21629doett lejon saknas
i skölden
1 känt ex167
Typ 31629slät sköldmed mm
rosor på åtsidans fält
137minst 25 ex168
Typ 31629doutan mm
rosor på åtsidans fält
8 kända ex168
Typ 31629doutan mm
utan rosor
????168
Typ 41629sveavapnet
och GAR
SÄTER på
frånsidan
(provmynt)
1732 kända ex169
Typ 51629doutan SÄTER
(provmynt)
174endast
off.saml?
170
Typ 31630slät sköldmed mm
utan rosor
138minst 25 ex171
Typ 31630doutan mm
utan rosor
????171
Typ 31631domed mm
utan rosor
139minst 25 ex172
Typ 31631doutan mm
utan rosor
????172
Typ 31631doutan mm
med rosor
????172

1/2 Öre Säter

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11627sköld med
voluter
1409 kända ex173
Typ 11628doutan rosor141minst 25 ex174
Typ 11628domed rosor1412 kända exdo
Typ 21628sköld utan
voluter
med rosor
med NOVA
1426 kända ex175a
Typ 21628domed rosor
utan NOVA
1425 kända exdo
Typ 21628doårtalet
MDCXXVVII
1 känt ex175b
Typ 11629sköld med
voluter
med NOVA
i omskriften
1438 kända ex176a
Typ 11629doutan NOVA1431 känt ex176b
Typ 21629sköld utan
voluter
med NOVA144endast
off.saml?
177a
Typ 21629domed rosor
utan NOVA
144minst 25 ex177b
Typ 21629doutan rosor
utan NOVA
144minst 25 exdo
Typ 21630domed rosor145minst 25 ex178
Typ 21630doutan rosor145minst 25 exdo
Typ 21631domed rosor1462 kända ex179
Typ 21631dorutan rosor146sällsyntdo

1 Fyrk Säter

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 116281477 kända ex180

1 Öre Nyköping

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 21627vingar nedåt
årtalet i omskriften
MDCXXVII149a12 kända ex181a
Typ 21627doMDCXXV2149b5 kända ex181b
Typ 21627doMDCXX7149cvanlig181c
Typ 21627dobågar mellan
krona och sköld
2 kända ex181d
Typ 11627vingar nedåt
årtalet under gripen
1481 känt ex182
Typ 31627vingar uppåtMDCXXVII150asällsynt183a
Typ 31627doMDCXXV7150bganska vanlig183b
Typ 31628doMDCXXVIII151
152a
vanlig184*
Typ 31628doDCXXVIII152b15 kända ex184d
Typ 31628domm vid kronan152c9 kända ex184g
Typ 31629doMDCXXVIIII153a9 kända ex185a
Typ 31629doMDCXXIX153bvanlig185b
*SM-boken tar med stavningsvarianten CVPERA (istf CVPREA) som sm 184c och f. Sonesgården nämner dock ett antal varianter ytterligare, exempelvis CVPEA (MISAB 29:193), vilket gör att man får välja om man ska ta med alla eller ingen. Här tar vi inte med stavningsvarianter.

1/2 Öre Nyköping

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11627slät sköld
med voluter
154ganska vanlig186
Typ 11628do15510 kända ex187
Typ 11629do156minst 25 ex188
Typ 21629slät sköld
utan voluter
2 kända ex189
Typ 31629buktig sköld
(provmynt)
1751 känt ex190

1 Fyrk Nyköping

ÅrVariantGamla
sm-nr
VariantNya
sm-nr
Typ 11628årtalet under gripen15713 kända ex191
Typ 11629årtalet under gripen158ganska vanlig192
Typ 21629årtalet i frånsidans omskrift159vanlig193

1 Öre Arboga

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11627Sveakronor
på åtsidan
(provmynt)
diameter
35 mm
1601 känt ex194
Typ 21627Vapensköld
Örn med
täta vingar
diameter
44 mm
161aganska vanlig195a
Typ 21627dodiameter
41 mm
161bvanlig195b
195c
Typ 21628dodo162vanlig196
Typ 31628glesa vingaringa rosor163ganska vanlig197
Typ 31628dorosor
på åtsidan
2 kända ex

1/2 Öre Arboga

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 11627oval sköld
bandslingor på fältet
sm 164vanlig198
Typ 21627oval sköld
inga bandslingor
sm 1652 kända ex199
Typ 31628sköld med rak ovansidasm 1666 kända ex200

1 Fyrk Arboga

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 11627167mycket vanlig201

1 Kreutzer

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11632med mm168aminst 25 ex202a
Typ 11632utan mmbladkvistar
bredvid skölden
minst 25 ex202b
202c
Typ 11632utan mmingen prydnad168bganska vanlig202c
Typ 11632dovalörettan i
övre pilvinkeln
168cminst 25 ex202d