Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – 1 Öre Nyköping

Myntfakta:

Nyköping     1627-1629     28,3 g     ca 40-41 mm     koppar

Myntmästare:  Markus Kock

Gravör:  okänt

Vingar nedåt, årtalet under gripen

Typ 11627sm 148RRRR

Vingar nedåt, årtalet i omskriften

Typ 2:1a1627MDCXXVIIsm 149aR
Typ 2:1b1627MDCXXV2sm 149bRRR
Typ 2:1c1627MDCXX7sm 149c
Typ 2:1d1627bågar mellan krona och sköldsm–RRRR

Vingar uppåt

Typ 3:1a1627MDCXXVIIsm 150aS
Typ 3:1b1627MDCXX7sm 150b
Typ 3:2a1628MDCXXVIIIsm 151 och 152a
Typ 3:2b1628DCXXVIIIsm 152bR
Typ 3:2c1628mm vid kronansm 152cRR
Typ 3:3a1629MDCXXVIIIIsm 153aRR
Typ 3:3b1629MDCXXIXsm 153b
Typ 1 med arabiskt årtal under gripen. (foto Ahlström 26)
Typ 2:1a med romerskt årtal. (Foto MISAB 5)
Typ 2:1b med en 2:a i slutet av det romerska årtalet. (Foto MISAB 15)
Typ 2:1c med en 7:a i slutet av det romerska årtalet. (Foto Katz e-auktion 48)
Typ 2:1d med bågar på sidan av kronan. (Foto MISAB 12)
Typ 3:2b där M saknas i början av det romerska årtalet. (Foto MISAB 35)
Typ 3:2c som har 2 myntmästarmärken på var sida om kronan. (Foto MISAB 19)