Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – 1 Kreutzer

Myntfakta:

Säter och Nyköping     1632     21,2 g     ca 34 mm     koppar

Myntmästare:  Tobias Kleinau och Markus Kock

Gravör:  okänt

ÅrVariant 1Variant 2Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11632med mm202a168aS
Typ 1:2a1632utan mmbladkvistar
bredvid skölden
202b
202c
fler än 15 ex
Typ 1:2b1632doinga
bladkvistar
202c168bganska vanlig
Typ 1:31632dovalörettan i
övre pilvinkeln
202d168cS
Typ 1:1 med pilskölden kl 6. Den kan även vara placerad kl 7. (Foto Ahlström 40)
Typ 1:2b med prydnader på skölden. (Foto MISAB 34)
Typ 1:3 med varörettan i övre pilskölden. (Nordlinds foto)