Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1/2 Öre 1628 (Nyköping)

ex 1.

kvalitet 1/1+, “åtsidan något snedcentrerad”

MISAB 9 (2013) –> JOB:s samling

(Foto MISAB 9)

ex 2.

kvalitet 1)(1/1+, kantex”

MISAB 21 (2017) –> J. Holmbergs samling

(Foto MISAB 21)

ex 3.

kvalitet 1, “beläggningsrester, delvis svagpräglad” (tjock ten 19,49 g)

Ahlström 66 (2002) –>?–> MISAB 17 (2016) –> Tony K:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 4.

kvalitet 1, “svagpräglad i sidorna”

Ahlström 41 (1990) –> Lars Ekqvists samling (1990-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 5.

kvalitet 1, “plantsfel”

Appelgren 33 (1916) –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 6.

kvalitet 1/1?, “korroderad, plantsfel i kanten”

Per Arnfalks samling –> MISAB 31 (2019) –> Johan P:s samling

(Foto MISAB 31)

ex 7.

Erik L:s samling

(privat foto)

ex 8.

kvalitet 1?

Ahlström 71 (2004) –>?–> Aurum 7 (2011) –>?

(Foto Aurum 7)

ex 9.

Ove Karlssons samling

(privat foto)

ex 10.

Anatoly Skripunovs samling

Bilden finns utlagd på Sonesgårdens hemsida och förtydligandet av bokstäverna är gjort av Lennart Castenhag.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Törngren –> Schmitz (1984-1989) –> auktion i Zürich (1989) –> Staffan Albom kvalitet 1 (15,22 g)

ex. Svensson (ss2175) –> SNF 55:524 (1964) –> SNF 158:36 (2009) ingick i lot, “oläsligt årtal”