Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1 Öre 1627 (Nyköping) – vinge nedåt och årtalet MDCXXV2

ex 1.

kvalitet 1/1+

SNY auktion november 2001 –> Nils J. Lindbergs samling (2001-2015) –> MISAB 15 (2015) –> MM:s samling

(Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1?

PG Carlssons samling –> Ahlström 56 (1997) –> Hans Hirsch –> Tuve Lindebergs samling (1997-2015) –> MISAB 13 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Johan P:s samling

Kvalitén och bilden är så dålig att man egentligen inte ser hela årtalet, men vi får utgå ifrån att de som luppat myntet inte tagit miste. (Foto MISAB 56)