Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1/2 Öre 1629 (Nyköping)

Utan voluter på skölden

ex 1.

Anatoly Skripunovs samling

(Bilden finns utlagd på Sonesgårdens hemsida)

ex 2.

kvalitet 1/1+)(1?/2, “frånsidans prägling misslyckad”

Erik L:s samling –> MISAB 12 (2014) –> Tony K:s samling

(Foto MISAB 12)

ex.

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Ekströmstiftelsen –> KMK

Detta ex finns alltså inte längre i privat ägo. (Foto Bonde 1)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson –> SNF 55 (1964)

ex. Schmitz –> KNF auktion mars 1991