Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – 1 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1627-1631     28,3 g     ca 40-41 mm     koppar

Myntmästare:  Tobias Cleinau (ställföreträdare för Markus Kock)

Gravör:  okänt

Valören i nedre pilvinkeln

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1a1627DALARNA164a131Vanlig
Typ 1:1b1627DALRANA164bRRR

Valören i pilarnas sidovinklar, buktig sköld

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 2:11627165132ganska
vanlig
Typ 2:2a1628normala varianter
där inget saknas
166133-134vanliga
Typ 2:2b1628frånsidans
krona saknas
166aendast
off.saml?
Typ 2:2c1628utan NOVA166g-jRRR
Typ 2:2d1628utan M i årtalet166d134bS
Typ 2:3a1629normala varianter
där inget saknas
167135-136vanliga
Typ 2:3b1629utan NOVA167ganska
vanlig
Typ 2:3c1629utan mm167b
167g
RRR
Typ 2:3d1629ett lejon saknas
i skölden
167dRRRR

Slät sköld

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 3:1a1629med mm
rosor på åtsidans fält
168sm 137fler än 15 ex
Typ 3:1b1629utan mm
rosor på åtsidans fält
168sm–RR
Typ 3:1c1629utan mm
utan rosor
168sm–????
Typ 3:2a1630med mm
utan rosor
171sm 138fler än 15 ex
Typ 3:2b1630utan mm
utan rosor
171sm–????
Typ 3:3a1631med mm
utan rosor
171sm 139fler än 15 ex
Typ 3:3b1631utan mm
utan rosor
171sm–????
Typ 3:3c1631utan mm
rosor på åtsidans fält
171sm–RRRR

Om man tittar in på Sonesgården så ser man att det finns ett nästan orimligt antal varianter på dessa mynt. Detta är dock i första hand en typsida och därför visas bara varianter där något viktigt saknas på myntet.

Typ 1 med valören i nedre pilvinkeln. Det råkar dessutom vara ett ex av den mycket sällsynta varianten med DALRANA i frånsidans omskrift. (Foto Lennart Castenhag)
Typ 2 med valören i sidovinklarna. Ett exemplar som ovanligt tydligt visar att det är varianten som saknar M i årtalet. (Foto MISAB 8)
Typ 3 med slät sköld. Detta ex har rosor bredvid skölden och myntmästarmärket som vanligt kl 6 på frånsidan. (Foto MISAB 31)
Typ 3:3b som saknar både rosor och mm. (Foto Lennart Castenhag)
Typ 3:3c är som föregående men med rosor vid sköldens sidor. (Foto Lennart Castenhag)