Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – 1 Fyrk Säter

Myntfakta:

Säter     1628     7,1 g     ca 24-29,5 mm     koppar

Myntmästare:  Tobias Cleinau (ställföreträdare för Markus Kock)

Gravör:  okänt

Gamla sm 147

Nya sm 180

RR

(Foto MISAB 31)