Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – 1 Öre Arboga (Typ 1)

Provmynt

Myntfakta:

Arboga     1627     28,3 g     35 mm     koppar

Myntmästare:  Claes Hindricksson

Gravör:  okänt

Gamla sm 160

Nya sm 194

RRRR

Bilden visar det förmodligen enda exemplaret i privat ägo, nämligen det som ligger i Avest Myntmuseum. Myntet avviker från ordinarie präglingar främst för att åtsidan är försedd med sveakronor i stället för riksvapnet. Dessutom är årtalet även det placerat på åtsidans fält och diametern på myntet är endast 35 mm. (Foto från boken om Avesta Myntmuseum)