Raritetssidan – Gustav II Adolf – Kopparklippingar

Hammarpräglade klippingar

2 Öre Säter

Typ 11625utan ramsm 10715 kända ex
Typ 2:11626med ramsm 108fler än 15 ex
Typ 2:21627med ramsm 10910 kända ex

1 Öre Säter

Typ 11625utan ramsm 110fler än 15 ex
Typ 2:11625med ramsm 111fler än 15 ex
Typ 2:21626med ramsm 112fler än 15 ex
Typ 2:31627med ramsm 113fler än 15 ex

1/2 Öre Säter

Typ 11624sveakronorvalör 1/2sm–unik i Paris
Typ 2:11624dalpilar
ingen ram
valör 1/2sm 105fler än 15 ex
Typ 2:21625dalpilar
ingen ram
valör 1/2sm 114fler än 15 ex
Typ 2:3a1626dalpilar
ingen ram
valör 1/2sm 1161 känt ex
Typ 2:3b1626dalpilar
ingen ram
valör 2/1sm–1 känt ex
Typ 3:11625dalpilar
ram på frånsidan
valör 1/2sm 1152 kända ex
Typ 3:21626dalpilar
ram på frånsidan
valör 2/1sm–2 kända ex
Typ 4:1a1626dalpilar
ram på båda sidor
valör 1/2sm 117afler än 15 ex
Typ 4:1b1626dalpilar
ram på båda sidor
valör 2/1sm 117b3 kända ex
Typ 4:2a1627dalpilar
ram på båda sidor
valör 1/2sm 118a13 kända ex
Typ 4:2b1627dalpilar
ram på båda sidor
valör 2/1sm 118b1 känt ex
Typ 4:3autan årdalpilar
ram på båda sidor
valör 1/2sm–4 Kända ex
Typ 4:3butan årdalpilar
ram på båda sidor
valör 2/1sm 1196 kända ex

1 Fyrk Säter

Typ 11624sm 106fler än 15 ex

1 Öre Nyköping

Typ 1:11625sm 110 var4 kända ex
Typ 1:21626sm 112 var2 kända ex*

*Raritetssida om dessa kan ej göras eftersom jag bara hört talas om dem och har inga bilder

1/2 Öre Nyköping

Typ 1:11625sm 114var6 kända ex
Typ 1:2utan årsm 119var10 kända ex

1 Fyrk Nyköping

Typ 11625sm 120endast off.saml.

Valsverkspräglade klippingar

2 Öre Säter

Typ 11627sm 122varfler än 15 ex

1 Öre Säter

Typ 11625S i nedre pilvinkelnsm 124endast off.saml.
Typ 2:11626sm 126fler än 15 ex
Typ 2:21627sm 127fler än 15 ex

2 Öre Nyköping

Typ 11626sm 121fler än 15 ex

1 Öre Nyköping

Typ 1:11625sm 123fler än 15 ex
Typ 1:21626sm 126fler än 15 ex

1/2 Öre Nyköping

Typ 1:1a1625sm 128fler än 15 ex
Typ 1:1b1625årtalet “25”sm–7 kända ex

1 Öre Arboga

Typ 1:11626sm 12910 kända ex
Typ 1:21627sm 130fler än 15 ex

Släggverkspräglade provmynt

1 Öre Säter (spanska skölden)

Typ 11625sm 1694 kända ex

1/2 Öre Säter

Typ 11625sm 1711 känt ex

1 Fyrk Säter

Typ 11625sm 1721 känt ex