Typsida – Gustav II Adolf – Valsverkspräglade klippingar – 2 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1627     56,6 g     ca 35×54 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Typ 1     1627     sm 122 var     uo 51    

(Foto MISAB 10)