Typsida – Gustav II Adolf – Valsverkspräglade klippingar – 2 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1627     56,6 g     ca 35×54 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Gamla sm 122

Nya sm 149

Ottosson 51

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 10)