Typsida – Gustav II Adolf – Valsverkspräglade klippingar – 1 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1625-1627     28,3 g     ca 36×38 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Ottosson
Typ 11625S i nedre pilvinkeln150124uo 421 känt ex
Typ 2:1a1626rester av 1625
på frånsidan
151aRRR
Typ 2:1b1626151b126uo 43-49vanlig
Typ 2:21627152127uo 50ganska vanlig
Typ 1 med S i nedre pilvinkeln. Valsarna är graverade i Nyköping vilket man tydligt ser både på kronorna och på det kluvna G:et. S står dock för Säter och det är känt sedan länge att valsarna skickades till Säter för att präglingen skulle ske där. Typen är känd i 3 exemplar varav 1 på KMK (förvärvat så sent som 1981 på Ahlström 24) och 1 exemplar finns i Antelliska samlingen i Helsingfors. Bilden visar Gustav Cavallis exemplar som numera finns på Avesta Myntmuseum.
Typ 2 med de karakteristiska kronorna i perspektiv. (Foto MISAB 10)