Typsida – Gustav II Adolf – Valsverkspräglade klippingar – 1 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1625-1627     28,3 g     ca 36×38 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Typ 11625S i nedre pilvinkelnsm 124uo 42endast off saml.
Typ 2:11626sm 126uo 43-49
Typ 2:21627sm 127uo 50
Typ 1 med S i nedre pilvinkeln. Valsarna är graverade i Nyköping vilket man tydligt ser både på kronorna och på det kluvna G:et. S står dock för Säter och det är känt sedan länge att valsarna skickades till Säter för att präglingen skulle ske där. Typen är känd i 3 exemplar varav 1 på KMK (förvärvat så sent som 1981 på Ahlström 24) och 1 exemplar finns i Antelliska samlingen i Helsingfors. Bilden visar Gustav Cavallis exemplar som numera finns på Avesta Myntmuseum.
Typ 2 med de karakteristiska kronorna i perspektiv. (Foto MISAB 10)