Typsida – Gustav II Adolf – Släggverkspräglade klippingar (provmynt) – 1 Fyrk Säter

Myntfakta:

Säter     1625     7,1 g     ca 21×26,5 mm     koppar

Myntmästare:  Berthold Krause och Hans Kaphingst

Gravör:  okänt

Egentligen var det Gillis Gillisson Coyet d.y. som var myntmästare i Säter, men för just denna myntning anlitades de ovan nämnda tyskarna. För mer info läs SNT 2019-3.

Typ 11625sm 172uo 20RRRR
(Foto Lennart Castenhag)