Raritetssidan – Gustav II Adolf – hammarpräglade klippingar – 1/2 Öre 1626 utan ram på åtsidan (Säter) – valören 1/2

ex 1.

kvalitet 1?)(1

AG Östmans samling –> Bokauktionskammarens auktion (1909) –>?–> Ahlström 26 (1982) –>?

“Till detta mynts frånsida har man använt en stamp från 1625 i vilken 5:an ändrats om till en 6:a. Vidare har valörsiffror och R i ÖR förbättrats.” (Citat och foto från Ahlström 26)