Typsida – Gustav II Adolf – Släggverkspräglade klippingar (provmynt) – 1 Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1625     28,3 g     ca 36×38 mm     koppar

Myntmästare:  Berthold Krause och Hans Kaphingst

Gravör:  okänt

Gamla sm 169

Nya sm 146

Ottosson 22

RRR

Egentligen var det Gillis Gillisson Coyet d.y. som var myntmästare i Säter, men för just denna myntning anlitades de ovan nämnda tyskarna. För mer info läs SNT 2019-3.

1 Öre klipping 1625 med den så kallade “spanska skölden”. (Foto MISAB 25)