Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – 1 Fyrk Säter

Myntfakta:

Säter     1624     8,1 g     ca 16×16 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Gamla sm 106

Nya sm 145

Ottosson nr 1-6

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 15)