Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – 1 Fyrk Säter

Myntfakta:

Säter     1624     8,1 g     ca 16×16 mm     koppar

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Typ 1     1624     sm 106          uo 1-6

(Foto MISAB 15)