Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – 1 Öre Nyköping

Myntfakta:

Nyköping     1625-1626     28,3 g     ca 36×38 mm     koppar

Myntmästare:  Hans Kroll

Gravör:  okänt

Typ 1:11625sm 110 varuo 56RRR
Typ 1:21626sm 112 varuo–RRRR
Dessvärre är det mycket svårt att hitta försäljningar av dessa mynt eftersom man före 1995 inte skilde på präglingar från Säter och Nyköping. Den stora massan blev präglade i Säter och bland dessa döljer sig några få exemplar från Nyköping. Båda årtalen får samsas om samma raritetssida eftersom de ändå är så få.
Detta ex är definitivt präglat i Nyköping, men man kan tyvärr inte se vilket årtal det är. (Foto Lennart Castenhag)