Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – 1 Öre Nyköping

Myntfakta:

Nyköping     1625-1626     28,3 g     ca 36×38 mm     koppar

Myntmästare:  Hans Kroll

Gravör:  okänt

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrOttosson
Typ 1:11625153110 varuo 56RRR
Typ 1:21626154112 varRRRR
Dessvärre är det mycket svårt att hitta försäljningar av dessa mynt eftersom man före 1995 inte skilde på präglingar från Säter och Nyköping. Den stora massan blev präglade i Säter och bland dessa döljer sig några få exemplar från Nyköping. Båda årtalen får samsas om samma raritetssida eftersom de ändå är så få.
Detta ex är definitivt präglat i Nyköping, men man kan tyvärr inte se vilket årtal det är. (Foto Lennart Castenhag)