Raritetssidan – Gustav II Adolf – hammarpräglade klippingar – 1/2 Öre 1626 med valören 2/1 ÖR (Säter)

ex 1.

kvalitet 1, “svagpräglad”

Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

Försäljningar där foto saknas:

Enligt objektsbeskrivningen i Ahlström 54 lot 452 så såldes då ett ex av vardera valörvarianten (1/2 resp 2/1 ÖR). Enligt en handskriven anteckning i en katalog var dock detta felaktigt. Anteckningen löd “Nej! Det var 2 x ½”!