Raritetssidan – Gustav II Adolf – hammarpräglade klippingar – 1/2 Öre 1626 med ram på båda sidor (Säter) – valör 2/1

ex 1.

kvalitet 1

Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 2.

kvalitet 1, “snedcentrerad frånsida, korroderad”

Antikören 10 (1991) –>?

ex 3.

kvalitet 1

Antikören 16 (1995) –>?

(Foto Antikören 16)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 54:452 enligt objektsbeskrivningen så såldes då ett ex av vardera valörvarianten (1/2 resp 2/1 ÖR). Enligt en handskriven anteckning i en katalog var dock detta felaktigt. Anteckningen löd “Nej! Det var 2 x ½”!

ex. Ahlström 68:449 Något årtal kan inte ses på bilden och misstanken är att man råkat visa bild av objekt nr 450 i stället som verkligen skulle sakna årtal. Myntet är nu flyttat till sm 119.