Raritetssidan – Gustav II Adolf – släggverkspräglade klippingar – 1 Fyrk 1625 (Säter)

Ingick i “spanskaskölden-serien”

ex 1.

kvalitet 01

Sven Svenssons samling (ss1987) –> SNF 180 (2023) –>?

(Foto SNF 180)

ex 2.

kvalitet 1?

Hirsch 2:353 (1970) –>?

(Foto Hirsch 2)