Typsida – Karl IX – Övriga silvermynt

Riksdalervalörer           Typ 1-3           1608-1611 och utan år

4, 3 och 1 Riksdaler

(Foto MISAB 6)

20 Mark           Typ 1           1606

Okrönt konung

(Foto Magnus Wijk)

20 Mark           Typ 2           1606-1608 och 1611

Krönt konung

(Foto Ahlström 32)

8 Mark           1608

(Foto MISAB 40)

6 Mark i silver          1609

(Foto MISAB 40)

4 Mark        Typ 1            1604-1606

(Foto MISAB 38)

4 Mark        Typ 2            1607-1611

(Foto MISAB 6)

2 Mark        Typ 1            1604-1606

(Foto MISAB 41)

2 Mark        Typ 2            1607-1611

(Foto MISAB 15)

1 Mark        Typ 1            1604-1606

(Foto MISAB 37)

1 Mark        Typ 2            1607-1611

(Nordlinds foto)

½ Mark (4 Öre)        Typ 1            1605-1606

(Foto MISAB 33)

½ Mark        Typ 2            1607-1609

(Foto MISAB 4)