Typsida – Karl IX – 6 Mark i silver

Myntfakta:

Stockholm     1609     29,62 g     ca 43-43,5 mm     82,1% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 33

Nya sm 39

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 40)