Typsida – Karl IX – 20 Mark 1606 – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1606     98,73 g     ca 53-54 mm     82,1% silver

Upplaga okänt (totalt 1402 ex men där ingår även typ 2)

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 27

Nya sm 28

Ganska vanlig

(Foto Magnus Wijk)