Typsida – Karl IX – 2 Mark – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1604-1606     9,87 g     ca 35-37 mm     82,1% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Nya smGamla sm
Typ 1:1a1604rättvänt vapensm 48bsm 42aS
Typ 1:1b1604felaktigt vapensm 48asm 42bRRRR
Typ 1:21605sm 49sm 43fler än 15 ex
Typ 1:31606sm 50sm 44fler än 15 ex
Typ 1:2 från 1605. Tyvärr har jag ingen bild på varianten med felaktigt vapen från 1604, men felet består i att sveakronorna och götalejonen har bytt plats i åtsidans sköld. (Foto MISAB 41)